Ας παίξουμε!

Εισαγωγή καινοτόμων μοτίβων στην πολιτιστική εκπαίδευση των παιδιών μέσω της παιχνιδοποίησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εξέλιξη της πολιτιστικής εκπαίδευσης μέσω της ψηφιακής προσέγγισης.

ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ένα πολύτιμο εργαλείο για τη μεταφορά νέων γνώσεων και περιεχομένου.

ΠΑΙΔΙΑ

Τα παιδιά θα είναι οι κύριοι χρήστες της συγκεκριμένης πλατφόρμας μάθησης.

ΕΡΓΟ

ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Το Game On! σκοπεύει να λειτουργήσει ως πρωτοπόρο παιχνίδι στη διάδοση ενός νέου μοντέλου για την εκπαίδευση των παιδιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, βασισμένο στη μεγαλύτερη διάδραση μεταξύ ψηφιακών προϊόντων και “παραδοσιακών” εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΣΤΟΧΟΙ

ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος του Game On! είναι να βελτιώσει την εκπαίδευση των παιδιών συνδυάζοντας ψηφιακά και παραδοσιακά προγράμματα, προωθώντας την αποτελεσματικότητα και την πολιτιστική μετάβαση.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΟΛΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σε αυτό το ευρωπαϊκό έργο παιχνιδοποίησης συμμετέχουν αρκετοί ευρωπαίοι εταίροι. Χάρη στη συνεργασία τους, το έργο θα μπορέσει να εμπλουτιστεί με διαφορετικές και συμπληρωματικές δεξιότητες και πόρους.

Ερωτήσεις;