< ΠΙΣΩ

Ας παίξουμε!

Μπορείτε να δοκιμάσετε το παιχνίδι κατεβάζοντάς το από εδώ:

Εξερευνήστε τον κόσμο με τρία μονοπάτια για να μάθετε και να διασκεδάσετε.

Ο παίκτης μπορεί να έχει πρόσβαση στις τρεις διαδρομές από έναν ενιαίο χάρτη. Μόλις επιλεγεί η διαδρομή, ο παίκτης, ακόμη και μαζί με τον δάσκαλο/εκπαιδευτικό, μπορεί να εξερευνήσει τον κόσμο του παιχνιδιού και τους σταθμούς του. Οι σταθμοί είναι περιοχές στον κόσμο του παιχνιδιού που χαρακτηρίζονται από την παρουσία δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Μπορούν να αναγνωριστούν από την παρουσία ταμπελών που προτείνουν τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν ή από την αύξηση της πολυπλοκότητας και της πυκνότητας των περιοχών του παιχνιδιού.

Το παιχνίδι έχει κυρίως εξερευνητικό χαρακτήρα, μέσω του οποίου οι παίκτες ενθαρρύνονται να ανακαλυψουν περιοχές και να ανακαλύψουν νέες προκλήσεις, αντικείμενα και ανταμοιβές. Εκτός από τα τρία μονοπάτια, οι παίκτες έχουν πρόσβαση σε έναν κεντρικό κόμβο: την πλατεία της τάξης. Εδώ κάθε παίκτης έχει την ευκαιρία να βελτιώσει/διακοσμήσει ένα μικρό σπίτι με τα αντικείμενα που αποκτά χάρη στην εξερεύνηση των τριών μονοπατιών. Η λειτουργία του κόμβου είναι να δώσει μια αίσθηση εξέλιξης με την πάροδο του χρόνου – οι παίκτες ενθαρρύνονται να ολοκληρώνουν δραστηριότητες στους σταθμούς, βελτιώνοντας έτσι τον κεντρικό κόμβο.

Το παιχνίδι θα αποτελέσει ένα μέσο για την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών, ενθαρρύνοντάς τους να εμβαθύνουν στα θέματα και εκτός του κόσμου του παιχνιδιού και, ξεκινώντας από τις “θεματικές περιοχές” – λογοτεχνία, εικαστικά, μνημεία και τοπίο – οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να εμβαθύνουν επίσης και να μελετήσουν το περιεχόμενο των διαφόρων σταθμών.