< TAKAISIN

Yhdistää lapsuuden, pelillistämisen ja kulttuurin

Game On! on Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitettu eurooppalainen yhteistyöhanke. Hankkeeseen osallistuu neljä kumppania neljästä EU-maasta, ja sen tavoitteena on tuoda pelillistäminen osaksi kulttuuriprosesseja, ja siinä keskitytään erityisesti kehittämään uusia digitaalisia koulutustuotteita, jotka on suunnattu lapsuuteen.

Uusi malli lasten koulutukseen

01 - Digitaalinen koulutus

Game On! aikoo toimia edelläkävijänä levittäessään uutta mallia lasten humanistiseen koulutukseen, joka perustuu digitaalisten tuotteiden ja ”perinteisten” opetusohjelmien tiiviimpään yhdistämiseen.

02 - Tavoitteet

Kehittämällä innovatiivisia digitaalisia tuotteita lasten koulutukseen Game On! pyrkii:

  1. kannustamaan kulttuuri- ja luovan alan toimijoita lisäämään tehokkuutta ja kilpailukykyä kulttuurituotteiden ja -palvelujen digitaalisessa tuotannossa;
  2. nopeuttamaan kulttuurikasvatuksen digitaalista siirtymää oppilaitoksissa ja niiden ulkopuolella.
03 - Kulttuurikasvatus

Game On! -ohjelman lopullisena tavoitteena on helpottaa lasten pääsyä kulttuurikasvatukseen käyttämällä digitaalisia välineitä ja peliperäisiä malleja, jotka ovat tutuimpia nuorille digitaalisille natiiveille.