< ACHTER

Het samenbrengen vankindertijd, gamification en cultuur samenbrengen

Game On! is een Europees samenwerkingsproject gefinancierd onder het Creative Europe programma. Het brengt 4 partners uit 4 EU-landen samen met als doel gamificatie in culturele processen te brengen, met een specifieke focus op de ontwikkeling van nieuwe digitale educatieve producten voor kinderen.

Een nieuw model voor onderwijs aan kinderental Onderwijs

01 - Digitaal onderwijs

Game On! wil een voorloper zijn in de verspreiding van een nieuw model voor kinderonderwijs in de geesteswetenschappen, gebaseerd op een grotere contaminatie tussen digitale producten en ’traditionele’ onderwijsprogramma’s.

02 - Doelstellingen

Door innovatieve digitale producten te ontwikkelen voor het onderwijs aan kinderen wil Game On!

  1. actoren uit de culturele en creatieve sector te stimuleren om te streven naar meer efficiëntie en concurrentievermogen bij de digitale productie van culturele goederen en diensten;
  2. bijdragen aan het versnellen van de digitale transitie in cultuureducatie binnen en buiten onderwijsinstellingen.
03 - Cultuureducatie

Game On! is opgebouwd rond het uiteindelijke doel om de toegang van kinderen tot culturele educatie te vergemakkelijken door gebruik te maken van digitale tools en van games afgeleide patronen die het meest vertrouwd zijn voor jonge digital natives.