< ΠΙΣΩ

Φέρνοντας την παιχνιδοποίηση και τον πολιτισμό στην παιδική ηλικία

Το Game On! είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Συγκεντρώνει 4 εταίρους από 4 χώρες της Ε.Ε. με στόχο την εισαγωγή της παιχνιδοποίησης στις πολιτιστικές διαδικασίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών εκπαιδευτικών προϊόντων αφιερωμένων στην παιδική ηλικία.

Ένα νέο μοντέλο για την εκπαίδευση των παιδιών

01 - Ψηφιακή εκπαίδευση

Το Game On! σκοπεύει να λειτουργήσει ως πρωτοπόρος στη διάδοση ενός νέου μοντέλου για την εκπαίδευση των παιδιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, το οποίο θα βασίζεται σε μεγαλύτερη επαφή μεταξύ ψηφιακών προϊόντων και “παραδοσιακών” εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

02 - Στόχοι

Αναπτύσσοντας καινοτόμα ψηφιακά προϊόντα για την εκπαίδευση των παιδιών, το Game On! στοχεύει:

  1. Να ενθαρρύνει τους φορείς του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα να επιδιώξουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα στην ψηφιακή παραγωγή πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών,
  2. Να συμβάλλει στην επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης στην πολιτιστική εκπαίδευση εντός και εκτός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
03 - Πολιτιστική εκπαίδευση

Το Game On! διαμορφώνεται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών στην πολιτιστική εκπαίδευση με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και προτύπων που προέρχονται από παιχνίδια και είναι πιο οικεία στους νεαρούς ψηφιακούς γνώστες.